U organizaciji Centra M.A.R.E i Društva osoba sa invaliditetom grada Rovinja održan je 1. Skup udruga Grada Rovinja pod nazivom G.R.E.M. Rovinj –
Građani Rovinja Evoluiraju i Mijenjaju Rovinj, u utorak 26.01.16. u  prostorijama Centra M.A.R.E.
Cilj i svrha ovog okupljanja bio je razvoj i jačanje mreže lokalnog partnerstva te mreže nevladinih organizacija na teritoriju općine Rovinj
uoči nedavno objavljenih natječaja od strane Grada Rovinja.
Sudionici su u ugodnom okruženju razmjenili radna iskustva, predstavnici pojedinih udruga su iskazali potrebe za bolje poslovanje istih, te su
neke udruge pokazale interes za međusobnu suradnju.