Centar M.A.R.E  – Model Aktivne Rehabilitacije i Edukacije

Neprofitna, nevladina, nestranačka udruga

Ciljevi Udruge su:

  • Poboljšati kvalitetu življenja društveno osjetljivih i/ili isključenih skupina i pojedinaca, posebno osoba sa invaliditetom, djece i mladih
  • jačati sustav potpore djeci i mladima žrtvama psiholoških trauma, kao i njihovim obiteljima, u borbi s posljedicama trauma,
  • promovirati ljudska prava i socijalnu uključenost osjetljivih društvenih skupina i pojedinaca.

Osnovana 2003. godine tada pod nazivom „Duga“, Udruga je uspješno organizirala ljetne radionice u obliku psihosocijalne pomoći za žrtve mina u objektima rovinjske bolnice. Ohrabrena uspjehom navedenih radionica, Udruga je krenula u renoviranje derutne zgrade unutar bolničkog kompleksa sa namjerom stvaranja regionalnog  centra za žrtve mina. 2009. godine udruga Duga promijenila je naziv u Centar M.A.R.E – Model aktivne rehabilitacije i edukacije kako bi odgovorila na potrebe za rehabilitacijom sve većeg broja žrtava trauma općenito.
Uz pomoć gotovo 30 donatora, među kojima je najveći donator Kneževina Monako, zatim SAD, Japan, Češka, Francuska, Italija, Luxembourg, Norveška i dr., renoviranje zgrade neto veličine 644 m² je završeno 2012. godine, a cjelokupnu unutrašnjost kompletno je uredila i opremila švedska tvrtka IKEA.

 

 

MARE2