• Ured za razminiranje osigurao 75 milijuna eura za razminiranje cjelokupnoga miniranoga ili minski sumnjivog poljoprivrednog zemljišta u RH do 2019.

U Rovinju, 1. kolovoza 2015. godine, obilježena je peta godišnjica stupanja na snagu Konvencije o kazetnom streljivu u organizaciji udruge Mine Aid, u suradnji s Centrom M.A.R.E., Zakladom “Hrvatska bez mina“ i  Invalidskim odbojkaškim klubom “Zagreb” te Hrvatskim centrom za razminiranje i Uredom za razminiranje Vlade RH.

Događaj je započeo u 10 sati na Trgu maršala Tita gdje su članovi Invalidskoga odbojkaškog kluba “Zagreb” održali pokaznu utakmicu sjedeće odbojke s ciljem promicanja pozitivne percepcije i važnosti socijalne integracije osoba s invaliditetom. U samu igru uključili su se prolaznici te predstavnici udruge Mine Aid, Centra M.A.R.E., Zaklade HBM te ravnateljica Ureda za razminiranje Dijana Pleština.

U popodnevnim satima u Centru M.A.R.E. održan je okrugli stol na temu: “Obveze, postignuća i utjecaj Konvencije o kazetnom streljivu” s ciljem podizanja svijesti o problematici MES-a i NUS-a, obveza i povezanosti Konvencije s drugim srodnim konvencijama. Predstavnici nevladinog i vladinog sektora zaključili su kako je još dosta izazova kada su u pitanju potpuno razminiranje Hrvatske te puno ostvarenje svih ljudskih prava osoba s invaliditetom! No, pozitivna vijest je da je Ured za razminiranje sudjelovao u izradi strateških dokumenata koje RH potpisuje s Europskom komisijom i tako omogućio kreiranje Tip operacije 5.2.2. razminiranje poljoprivrednih zemljišta koja s ukupnom alokacijom od 75 milijuna eura otvara mogućnost za razminiranje cjelokupnoga poljoprivrednog zemljišta u RH. U pripremi je također projekt razminiranja i obnova šuma u Parku prirode Kopački rit indikativne vrijednosti 40 milijuna eura te drugi kao što je projekt socio-ekonomske reintegracije osoba stradalih od MES-a i NUS-a koji će se financirati sredstvima Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije.