U Centru M.A.R.E održana su dva predavanja na temu ekološkog uzgoja povrća u sklopu projekta “Eko VRTlog”.
Na prvom predavanju održanom 13. travnja 2016. građani su bili informirani o samom definiranju ekološke proizvodnje i uzgoja, zakonodavnom okviru koji definira to područje u Republici Hrvatskoj, nadzornim tijelima, statističkim podacima odnosno usporedbi ekološke proizvodnje u Hrvatskoj te u Europi i svijetu. Povele se široka rasprava o tome kako ćemo prepoznati eko proizvod na tržištu pogotovo u lokalnoj sredini odnosno kako i od koga kupovati.
Na drugom predavanju dana 21. travnja 2016., predavač Dorijan Siljan obradio je konkretnije teme ekološkog uzgoja te educirao prisutne o vrsti i svojstvima tla te sinergiji tla, vode, zraka, svijetlosti i temperature. Obrađene su također i teme pogodnih gnojiva – gnojivo, kompost ili malč? – odabiru sjemena i plodoredu.
Na oba predavanja sudjelovalo je do 20 osoba iz područja grada Rovinja koji su aktivno sudjelovali u predavanju. Većina prisutnih već je imala iskustva u uzgoju povrća te su ova predavanja iskoristili za naučiti nešto novo, ali i za konkretna pitanja i nedoumice.
Nakon teorije predstoji nam praktični dio projekta odnosno edukacija o pripremi tla, sadnji i sjetvi u vrtu koja će se održati dana 05. svibnja 2016. (točno vrijeme ćemo definirati i javiti naknadno.). Mladi iz Društva osoba s invaliditetom grada Rovinja, koji su odslušali teorijski dio, okušati će se tada u praktičnom radu u vrtu.
Projekt EkoVRTlog financijski podržava Grad Rovinj – Rovigno, a provodi ga Centar M.A.R.E u partnerstvu sa udrugama Društvom osoba s invaliditetom grada Rovinja i Istarski Eko Proizvod.