Građani i pojedinci iz raznih organizacija udružili su se u Centru M.A.R.E. u građanskoj inicijativi “G.R.E.M Rovinj“- Građani Rovinja Evoluiraju i Mjenjaju Rovinj. Nakon provedenih brojnih diskusija i rasprava u dnevnom boravku Centra, tim volontera odlučio se ukazati na poblematiku isključenosti osoba s invaliditetom iz svakodnevnog i kulturnog života zajednice zbog postojanja arhitektonskih barijera što prema UN-ovoj konvenciji o ljudskim pravima te Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom predstavlja direktno kršenje ljudskih prava.
Rodila se ideja te pokrenula inicijativa „Chagall svima“ koja se sastojala u arhitektonskoj intervenciji odnosno izgradnji rampe za pristup invalidskih kolica u Zavčajni muzej grada Rovinja u kojem se održava izložba Marca Chagalla. Također, u suradnji sa Zavčajnim muzejom grada Rovinja željela se istaknuti uloga kulturnih institucija u promicanju ljudskih prava i dosupnosti umjetničkih sadržaja svim pripadnicima društva.
U samoj izvedbi sudjelovalo je oko 10 volontera koji su pomoću donacija izgradili 3 rampe. Nakon izgradnje rampi u projekt su se uključili mladi volonteri iz osnovne škole Vladimir Nazor u Rovinju koji su oslikali rampe motivima Chagalla. Javno se prezentirao koncept građanske akcije „Chagall svima“ skupa sa postavom rampi na dan otvorenja Chagallove izložbe 29.04.16. u Zavičajnom muzeju Grada Rovinj – Rovigno. Rampe će za za sve posjetitelje Muzeja ostati na korištenje do kraja Chagallove izložbe 02.10.2016.