Dana 10. travnja 2018. u prostorijama Ministarstva turizma, svečano je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Zaposli se znanjem”. Svrha projekta je povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno osposobljavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

 

Nositelj projekta: Učilište Magistra, ustanova za obrazovanje odraslih

Partneri na projektu:

  • Centar M.A.R.E: Model Aktivne Rehabilitacije i Edukacije i
  • Love Carpe Diem

 

Ciljanu skupinu čine:

  • nezaposleni oba spola: mlađi od 25 g. i osobe s invaliditetom;
  • predavači ustanova za obrazovanje odraslih i mentori zaposleni u turizmu i ugostiteljstvu.

 

Glavni ciljevi projekta su:

  • Poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora, odnosno predavača i mentora
  • Stjecanje stručnih znanja ranjivih skupina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca
  • Stjecanje općih kompetencija i mekih vještina (poput vještina komunikacije, elementarne pismenosti, proaktivnog stava i profesionalnog ponašanja, poduzetništva, gostoljubivosti i multikulturalnosti) ranjivih skupina kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca.

Očekivani rezultati:

  • predavači i mentori educirani u svrhu dobivanja odgovarajućih stručnih i pedagoških vještina i znanja u pristupu rada sa specifičnim grupama korisnika;
  • ranjiva skupina educirana s višom razinom stručnih znanja i vještina, te iskustva kroz praktičan rad kao i tzv. mekih vještina; ojačana socijalna mreža podrške ranjive skupine, ostvarena veća socijalna uključenost i vidljivost kao potencijalnih radnika.

 

Ukupna vrijednost projekta je 1.236.680,63 HRK, 85% ukupnih prihvatljivih troškova 1.051178,53 kn osigurano je temeljem OPULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok je 15% osigurano iz  Državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

Trajanje projekta: 10. travnja 2018. do 9. listopada 2019. godine.

 

Za više informacija o projektu UP.02.2.2.03.0044 „Zaposli se znanjem“, molimo kontaktirati:

Učilište Magistra
Ustanova za obrazovanje odraslih
Ul. Cvjetka Rubetića 16
Zagreb, HR
Tel: 01 4624 200

E-pošta: info@magistra.hr
Web: www.magistra.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Učilišta Magistra.