logo_u_boji_manji_hr                                                          digitalna_agenda_za_kreativnu_hrvatsku (1)

Digitalna agenda za Europu prva je od sedam ključnih inicijativa nastalih u sklopu europske strategije Europe 2020 za održiv i uključiv rast. Radi se o strategiji koja potiče širu primjenu i učinkovito korištenje digitalnih tehnologija koje bi Europljanima i Europljankama trebale pružiti veću kvalitetu života. Provedba Digitalne agende bi trebala omogućiti rast europskog BDP-a za 5% i dugoročno otvaranje 3,8 milijuna novih radnih mjesta. 
Nažalost, u Republici Hrvatskoj još ne postoje javne politike koje bi trebale popratiti potrebe digitalnih industrija te iste iskoristiti za poboljšanje socijalne slike. No, organizacije civilnog društva kao što su Centar M.A.R.E., Forum 50+, Telecentar, Zeleno zlato i CTK Rijeka već godinama svojim programima potiču digitalnu inkluziju građana i građanki. Zato su se i okupile oko projekta Digitalna agenda za kreativnu Hrvatsku čiji je cilj umrežavanje i zajedničko zagovaranje organizacija  civilnog društva radi postizanja utjecaja na pozitivne društvene promjene u području digitalnog uključivanja i obrazovanja za digitalnu industriju.

Aktivnosti projekta
Organizacije će u godinu dana, koliko traje projekt, pokrenuti nacionalnu koaliciju Digitalna agenda za kreativnu Hrvatsku koja će zagovarati i pratiti javne politike na području Digitalne agende za Europu na nacionalnoj i europskoj razini. Koalicija će izraditi strateške dokumente u svrhu stvaranja preduvjeta za održivost koalicije te potpisati sporazume o međusektorskoj suradnji s organizacijama iz javnog, privatnog i civilnog sektora. Organizacije će zagovarati i donošenje javnih politika kod donositelja istih u Republici Hrvatskoj (Ministartsva, Uprave i Povjerenstva).
Za vrijeme trajanja projekta partneri će organizirati sljedeće aktivnosti u svrhu prenošenja znanja i vještina: treninge za trenere, webinare, ljetnu školu te sudjelovati na edukacijama za e-facilitatore i prikupljati iskustva od europskih organizacija koje se bave zajedničkim interesnim područjem (Digitalnom agendom, digitalnom inkluzijom).
Kako bi podigli javnu svijest i uključili građane u planiranje i provedbu Digitalne agende za Europu u Republici Hrvatskoj partneri će pokrenuti Internet portal koji aktivno prati donošenje i implementaciju javnih politika te diseminira primjere najboljih praksi iz Hrvatske i Europe. Osim toga, partneri će se uključiti u europske kampanje e-Skills for Jobs i Get Online Week, te organizirati okrugle stolove u 5 županija (Grad Zagreb, Istarska, Primorsko-goranska, Sisačko-moslavačka i Zagrebačka županija).

Važnost teme prepoznala je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, koja financijski podupire projekt sa 352.887,92 kn.