Centar M.A.R.E. uključio se u kampanju čiji je nositelj Udruga Mine Aid koja je uz podršku međunarodnih organizacija ICBL i CMC  započela je kampanju „Sigurnost i sreća bez mina je veća“ koja ima za cilj podići svijest opće javnosti, vladinog i nevladinog sektora o problematici MES-a i NUS-a, ciljevima, obavezama i postignućima Konvencije o kazetnom streljivu do 1. Revizijske konferencije koja će se održati u Dubrovniku od 7-11 Rujna 2015. godine.

Kroz Kampanju objaviti će se niz članaka na temu problematike MES-a i NUS-a kao i priče samih stradalnika, također organizirati će se i obilježavanje 01.08. pete obljetnice stupanja na snagu Konvencije o kazetnom streljivu u Rovinju.

Cijelu Kampanju udruga Mine Aid provodi u suradnji s Invalidskim odbojkaškim klubom Zagreb, Centrom Mare i Zakladom Hrvatska bez mina.

kampanja2