Ovog se tjedna u Centru M.A.R.E. u Rovinju, održava prva Ljetna škola za e-Facilitatore koju je organizirao i provodi Telecentar. Tijekom Ljetne škole paralelno se provode tri različita, no povezana programa: program za koordinatore, za e-Facilitatore i poseban multimedijski program za djecu TMA Kids. Sudionici Ljetne škole dolaze iz Belgije, Slovenije, Italije, Španjolske, Irske i Hrvatske.

E-Facilitatori sudjeluju u radionicama prema programu Telecentre Multimedia Academy (TMA). Program se fokusira na medijsku pismenost u području mobilne fotografije i audio-vizualne produkcije, digitalnog pripovijedanja i projektnog upravljanja. Projektnim načinom učenja sudionici imaju priliku savladati teoretski i praktični dio rada, steći vrijedno iskustvo u raznim vrstama medija te u projektnom planiranju i provedbi.

Koordinatori će imati priliku predstaviti svoje organizacije/ programe/ projekte i upoznati se s radom drugih organizacija. Ove godine naglasak je stavljen na medijsku pismenost, programiranje za djecu i životne vještine. Program je zamišljen kao prilika za razmjenu ideja i planiranje novih projekta/ konzorcija u opuštenom okruženju koje je pogodno za kreativno razmišljanje.

Djeca, starosti od 8 do 13 godina, sudjeluju u posebnoj inačici TMA programa pod nazivom TMA Kids. Program je prilagođen njihovom uzrastu, no također se bazira na projektnom načinu učenja te se u određenim dijelovima i preklapa s radom e-Facilitatora. Svoje završne radove i postignuća svi će sudionici imati priliku predstaviti na završnoj ceremoniji Ljetne škole koja će se održati u subotu u Centru M.A.R.E.

tele3 tele2

http://digitalna.hr/index.php/11-kategorije/obrazovanje-i-certifikacija/48-telecentrova-ljetna-skola-za-e-facilitatore